Budowa domu

Rozdzielnica średniego napięcia – kiedy jest wykorzystywana

Rozdzielnica średniego napięcia – kiedy jest wykorzystywana

Istotą działania rozdzielnicy elektrycznej napięcia średniego jest łączenie i przekazywanie energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej, ogólnej, do sieci indywidualnej, np. gospodarstwa domowego. To pozwala na bezpieczne i skuteczniejsze przekazywanie energii z sieci do gniazdek.

Istotą działania rozdzielnicy elektrycznej napięcia średniego jest łączenie i przekazywanie energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej, ogólnej, do sieci indywidualnej, np. gospodarstwa domowego. To pozwala na bezpieczne i skuteczniejsze przekazywanie energii z sieci do gniazdek.

Rodzaje rozdzielnic SN

Rozdzielnice średniego napięcia mogą wyróżniać się różnymi zastosowaniami konstrukcyjnymi. Wyszczególniamy trzy ich rodzaje, ze względu na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne:

  • w izolacji powietrznej – rozdzielnice częściowo osłonięte, otwarte;
  • w izolacji powietrznej – prefabrykowane, osłonięte, z podziałem na przedziały;
  • w izolacji SF6 – z podziałem na przedziały, prefabrykowane, osłonięte, całkowicie lub częściowo w izolacji SF6.

Gdzie stosować rozdzielnice SN?

Tego rodzaju urządzenia to niezbędny element sieci elektrycznej. Rozdzielnice powinny być montowane w miejscach niedostępnych dla postronnych lub w sposób uniemożliwiającym dotarcie do nich takich osób. Dlatego ich konstrukcja zależna jest od tego, w jaki sposób i gdzie zostały zamontowane.

Wykorzystanie rozdzielnic średniego napięcia

To najbardziej kompleksowe elementy układu elektrycznego. Rozdzielnice SN są montowane w miejscach ruchu elektrycznego. Dostępne powinny być tylko dla wykwalifikowanej obsługi, a nie do samodzielnego sterowania. Jeśli chodzi o rozdzielnice średnich napięć, które są prefabrykowane, są one złożone z jednakowych członów montażowych, które zawierają pola o rozmaitym przeznaczeniu. Różnią się one między sobą kilkoma niuansami technicznymi. Mogą być stosowane w sieciach liniowych, transformatorowych, pomiarowych, ogranicznikowych czy jako łączniki szyn. Konkretne typy pól produkowane są przemysłowo, co sprawia, że można wybrać dowolną konfigurację rozdzielnicy spośród kilkudziesięciu dostępnych pól. Wszystkie spełniają w największym stopniu wymagania eksploatacyjne oraz techniczne.

Comment here