Ogród

Koparka przedsiębierna a podsiębierna

koparka podsiębierna katalog

Koparka jest jednym z najpopularniejszych i najpotrzebniejszym rodzajem maszyn wykorzystywanych w branży budowlanej. W zależności od przeznaczenia czy funkcji, możemy doszukać się wielu rodzajów koparek, a każda z nich ma inne parametry i inne zastosowanie.

Koparka przede wszystkim jest maszyną wykorzystywaną do robót ziemnych. Za jej pomocą oddzielamy urobek i ładujemy go na maszyny służące do transportu. Prócz oddzielania urobku, są takie rodzaje koparek, które przeładowują materiały sypkie, takie jak piasek czy węgiel.

Podziały koparek

W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, możemy wyodrębnić dwa rodzaje koparek:

  • Koparki do pracy w cyklu przerywanym, czyli tak zwane koparki jednonaczyniowe, ponieważ producent wyposażył je w jedno naczynie urabiające. Skąd ta nazwa – pracujące w cyklu przerywanym? Polega on na tym, że między kolejnymi głównymi etapami pracy naczynia urabiającego mają miejsce etapy pomocnicze.
  • Koparki pracujące w cyklu ciągłym, których naczynia urabiające, w przeciwieństwie do tych wymienionych wyżej pracują ciągle, a co za tym idzie, kolejne, postępujące etapy pracy odbywają się bez przerw i etapów pomocniczych.

Innym podziałem koparek jest ten zależny od wyposażenia roboczego. W tej kategorii podziału wyróżniamy:

  • Koparkę przedsiębierną
  • Koparkę podsiębierną
  • Koparkę chwytakową
  • Koparkę zbierakową
  • Minikoparkę
  • Koparkę strugową i kafarową

Skupiając się na jednym z rodzajów koparek weźmy pod lupę koparkę podsiębierną.

Koparka podsiębierna – charakterystyka

Wykorzystywana jest do tworzenia wykopów kubaturowych, a także w chwilach, gdy mamy do czynienia z małą powierzchnią działki lub gdy wjazd koparką na dno wykopu jest według różnych czynników niemożliwe. Koparki podsiębierne łyżkowe traktowane są jako jednostki małe i średnie, a pojemność łyżki mieści się w granicach 0,2-2,0 m3 przy głębokości wybierania do 15 m.

Jeśli planujesz budowę domu na działce, w której stwierdzono zaleganie w podłożu warstw gruntów organicznych o znacznej i zmiennej grubości, pomyśl o stablizacji gruntów. Przeczytaj na pale-prefabrykowane.pl/budowa-domu-fundamenty

Koparka podsiębierna – budowa i działanie

Dzisiejsze koparki podsiębierne łyżkowe, działające na zasadzie hydraulicznej, zbudowane są z tych samych części, co koparka nadsiębierna, jednak układ tych elementów jest inny. Do ramy nadwozia przegubowo jest przymocowany wysięgnik, na którego drugim końcu umieszczone jest – także przegubowo i nieprzesuwnie ramię. Praca koparki podsiębiernej polega na równoczesnym ruchu ramienia łyżkowego i wysięgnika. Napełnienie łyżki następuje po przyciągnięciu jej w stronę kabiny lub przechyleniu samej łyżki. W zależności od tego, czy koparka jest kołowa, czy gąsiennicowa należy bardziej lub mniej uważać na przechyły podczas pracy koparki, albowiem w przypadku maszyny kołowej, jej stabilność jest mniejsza, niż stabilność koparki gąsiennicowej, w związku z czym jest bardziej podatna na wywrotki boczne. Większość z nich posiada pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy i należy ich bezsprzecznie używać. Przy podjeżdżaniu do skarp należy zachować odpowiednią odległość, aby nie narazić się na utratę stabilności. Dużą zaletą koparek jest to, że część robocza wraz z kabiną kierowcy obraca się wokół własnej osi, co daje jeszcze lepszą sterowność i wygodę pracy. Poza tym dzięki tej funkcji jest lepsza dostępność do miejsc wymagających obróbki.

Koparka podsiębierna – eksploatacja w kopalniach

Kopalnie odkrywkowe parające się eksploatacją skały zwięzłej urabianej materiałami wybuchowymi posiadają dobre warunki mobilne dla koparek podsiębiernych zarówno kołowych, jak i gąsiennicowych. Taki stan rzeczy zawdzięczamy twardym i mocnym spągom wyrobisk. Szczególnie dobrze funkcjonują w takim otoczeniu maszyny o podwoziach gąsiennicowym wymagającym zwięzłego i gładkiego podłoża.

W celu stworzenia w kopalni warunków odpowiednich do pracy podsiębiernej. W tym celu maszyna musi wyjechać na pryzmę urobku i stworzyć sobie tym samym odpowiednie warunki do pobierania urobku łyżką podsiębierną.

Koparka podsiębierna – wydajność techniczna

Wydajność techniczna jest w eksploatacji podstawową porównawczą wielkością. Określa ona maksymalną zdolność produkcyjną, jaką może osiągnąć maszyna ładująca w danych rzeczywistych warunkach pracy. Wydajność eksploatacyjna koparki zależy od wielu czynników mających wpływ na cały proces pracy maszyny. Takimi czynnikami mogą być na przykład rodzaj podłoża, jego stan, zdolności operatora, czy rodzaj zaczerpywanego materiału.

Comment here