Porady

Remont instalacji elektrycznej w domu: bezpieczeństwo, normy i nowe technologie

Remont instalacji elektrycznej w domu

Remont domu to idealna okazja do usprawnienia pracy instalacji elektrycznej. Przez lata zmieniły się wymagania i przepisy prawne, których wiele starszych budynków nie jest w stanie spełnić. Wszelkie modyfikacje wprowadzane do instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi normami, rozporządzeniami i ustawami. Na etapie remontu warto też pamiętać o bezpieczeństwie oraz zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Konieczność wykonania remontu

W zależności od stanu instalacji elektrycznej, można zdecydować się na jej naprawy doraźne, modernizację lub kompletny remont. Decyzja powinna zależeć od wyników inwentaryzacji bieżącego systemu, a także indywidualnych potrzeb inwestora. Warto jednak pamiętać, że instalacja zawsze musi być doprowadzona do stanu zgodnego z wymaganiami normy PN IEC 60364. Z tego względu remont wymaga przygotowania odpowiedniego projektu, a także jego realizacji przez fachowców posiadających stosowne uprawnienia. Głównym celem takich działań jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji elektrycznej, a tym samym jej ogólne usprawnienie oraz zwiększenie komfortu użytkowników. W przypadku modernizacji i bieżących napraw nie ma obowiązku opracowywania projektu, jednak pomoc fachowca również jest wskazana.

Zakres realizowanych prac

Remonty starych domów mogą obejmować różne prace nad instalacją elektryczną, których zakres ależy od oceny jej faktycznego stanu. Wszelkie rozbieżności z obecnymi przepisami wymagają usunięcia, co może wymagać chociażby kucia i przebijania ścian czy zmiany skrzynek rozdzielczych. Jeżeli pozwala na to stan instalacji, prace można ograniczyć jedynie do niektórych fragmentów. Do najczęściej remontowanych elementów należą przestarzałe przewody aluminiowe, które wymagają regularnej konserwacji. Ich obluzowane zaciski mogą doprowadzić do przegrzewania się końcówek, co podnosi kruchość materiału i jego podatność na uszkodzenia. Jeżeli skrócenie przewodów nie jest możliwe, trzeba je wymienić na nowe – najlepiej miedziane. Do często realizowanych prac należy też wymiana topikowych wkładek bezpiecznikowych oraz starego licznika, który często zastępowany jest zamykaną skrzynką z większą liczbą obwodów i lepszymi zabezpieczeniami.

elektryk

Przepisy i wymagania

Planując remont domów z modyfikacją instalacji elektrycznej, należy stosować się do obecnych przepisów i wymagań. Zgodnie z aktualnymi normami, trzeba pamiętać o właściwej liczbie obwodów oraz przypisanej im ilości gniazd wtyczkowych czy wypustów oświetleniowych. Nie bez znaczenia pozostaje wydzielenie stref w kuchni i łazience, które są szczególnie narażone na oddziaływanie wody. W pomieszczeniach tych obowiązują pewne obostrzenia, takie jak eksploatacja urządzeń zasilanych wyłącznie wybranym napięciem i dysponujących odpowiednim stopniem ochrony IP.  Istotne wymagania dotyczą też dopuszczalnej odległości gniazd wtyczkowych od źródeł wody czy konieczności ochrony za pomocą wyłącznika róznicowoprądowego. Aby sprawnie przeprowadzić generalny remont domu z modyfikacją instalacji elektrycznej, warto skorzystać z usług ekspertów. Ofertę w tym zakresie posiada chociażby firma budowlana New-House.

Zabezpieczenia i innowacje

Renowacja i kompleksowe remonty budynków z modyfikacją instalacji elektrycznej to złożone przedsięwzięcia, które wymagają zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Dotyczy to zarówno właściwego doboru skrzynki czy ochronników, jak i uwzględnienia dostatecznej ilości wyłączników róznicowoprądowych czy nadprądowych. Zabezpieczenia urządzeń podłączanych na stałe muszą być zgodne z zaleceniami producenta. Na etapie remontu warto też pomyśleć o wdrożeniu nowych technologii, takich jak chociażby automatyzacja. System taki pozwala na zdalne sterowanie sprzętem i monitorowanie stanu sieci, a także zużycia energii. Inwestor zyskuje dostęp do danych diagnostycznych z dowolnego miejsca, dzięki czemu może analizować bieżącą konsumpcję, minimalizować straty i zredukować koszty zużycia prądu. Nie bez znaczenia pozostaje również bezpieczeństwo. Nowoczesne wyłączniki nadprądowe i róznicowoprądowe minimalizują ryzyko porażenia czy pożaru, a zarazem pozwalają na szybkie wykrywanie awarii i odłączenie zasilania w razie problemów.

Artykuł sponsorowany.

Comment here