Ogród

Jaki oprysk na chwasty wybrać?

Jaki oprysk na chwasty wybrać

Rośliny segetalne, niekorzystnie wpływające na gospodarkę rolną, mogą w dużym stopniu obniżać plony, zaburzając prawidłowy rozwój zbóż. W zwalczaniu chwastów wykorzystuje się różnorodne metody, m.in. ugorowanie, herbicydy oraz wapnienie. Warto wiedzieć, jaki oprysk sprawdzi się w przypadku uciążliwych roślin.

Popularne chwasty

W obrębie odmian segetalnych wyróżnia się gatunki jedno- i dwuliścienne. Popularnym chwastem, zagrażającym uprawom zbóż ozimych jest miotła zbożowa. Obsypuje ona ziarna roślin w okresie żniw, zanieczyszczając plony. Jedna roślina wydaje kilka tysięcy ziarniaków. Innym popularnym chwastem jest wyczyniec polny. Upowszechnił się on niedawno, a jego ekspansję zauważano w plonach pszenicy. Wyczyniec obniża plon, wpływając na wyleganie zbóż i rozwój szkodliwych chorób. Przytulica czepna, obniża uprawianej roślinie dostęp do pokarmu oraz światła. Rozprzestrzenia się ona na polach w czasie nawożenia herbicydami z grupy regulatorów wzrostu.

Zwalczanie chwastów

Efektywna metoda, ograniczająca ekspansję rośliny segetalnej, uzależniona jest od szkodliwości konkretnego gatunku. Wybór dobrego preparatu w znacznym stopniu utrudnia nierównomierny wschód chwastów. Zwalczanie roślin segetalnych warto rozpocząć jesienią. Chwasty, utrudniające rozwój zbóż ozimych, wykazują bowiem największą wrażliwość na działanie pestycydów w początkowej fazie wzrostu. Warto pamiętać, by przy stosowaniu konkretnego preparatu uwzględnić warunki atmosferyczne oraz rodzaj gleby. Herbicydy oparte na flurochloridonie można stosować najwcześniej. Tego typu oprysk na chwasty zwalcza uch różne rodzaje, w tym miotłę zbożową i mak polny. W późniejszych okresach rozwoju warto stosować preparaty, zawierające chlorotoluron. Ograniczają one ekspansję miotły zbożowej, rumianu polnego i wyczyńca. Świetne rozwiązanie stanowi wykorzystanie preparatu na bazie tribenuronu metylowego z dodatkiem tifensulfuronu. Sprawdza się on przy uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta. Dostępny jest on m.in. na stronie internetowej https://syngenta.pl/.

Prawidłowy rozwój roślin może zostać ograniczony przez ekspansję gatunków segetalnych. Warto zatem stosować odpowiedniej jakości oprysk na chwasty dwuliścienne by móc cieszyć się wysokimi plonami.

Comment here